Alles op www.jansmit.com zoals fotomateriaal, teksten, beelden en geluiden zijn eigendom van de website.

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. (Uitgezonderd de beschikbare wall-papers, e-cards en skins.)

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist. Om toestemming te vragen kan er een schriftelijk verzoek worden ingediend via info@jansmit.com. Het materiaal mag dus niet zomaar gebruikt worden!

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.jansmit.com te kunnen raadplegen.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.